AUGA – Autónomos de Galicia

FRANQUIATLANTICO

17 FEBRERO 2022– XXII EDICIÓN
El evento tendrá lugar en la plataforma digital www.feriafranquiciasonline.es

NOMBRE DE LA SOCIEDAD: AUTÓNOMOS DE GALICIA – AUGA

NOMBRE/ S DE LA ENSEÑA:

RESPONSABLE: LISARDO DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ
CARGO: SECRETARIO XERAL
DIRECCIÓN: AVDA. ROMERO DONALLO, 36 – P.2 ENTRESUELO C
CIUDAD: SANTIAGO DE COMPOSTELA
PROVINCIA: A CORUÑA
TELÉFONO: 981.552.385
E-MAIL: info@auga.org
WEB: Visitar página web del expositor
SECTOR-ACTIVIDAD: Organización sin ánimo de lucro de carácter intersectorial (CNAE 09 – 94.12)
Nº DE UNIDADES EN ESPAÑA:
INVERSIÓN ESTIMADA:
ÁREA DE MERCADO MÍNIMA:
OPERA INTERNACIONALMENTE:

DESCRIPCIÓN: AUTÓNOMOS DE GALICIA-AUGA (antes UPTA-GALICIA) é unha Organización sen ánimo de lucro, independente dos partidos políticos e das administracións públicas, que está constituída ao amparo da Lei 19/77 de 1 de abril e RD 873/77 de 22 de abril, ten personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar; de conformidade co previsto na Disposición Transitoria Primeira da Lei 20/2007 de 11 de xullo do Estatuto do Traballo Autónomo, ten adaptados os seus estatutos ao previsto na Lei, e está inscrita no Rexistro de Asociacións Profesionais de Traballadores Autónomos de Galicia.

AUGA configurase como unha Organización intersectorial, considerada como unha das organización máis representativas do colectivo de traballadores autónomos tanto a nivel Provincial como Autonómico.A nosa Entidade, representa a máis 20.000 traballadores autónomos de diferentes sectores de actividades e ramas de produción; dispón de infraestruturas propias con sede central en Santiago de Compostela, e unha rede de oficinas nas catro Provincias. Ten capacidade técnica e de xestión, presta servizos de elevada especialización e realiza numerosas actividades relacionadas co traballo autónomo o autoemprego e o emprendemento.

Rellena este campo
Rellena este campo
Rellena este campo
Por favor, introduce una dirección de correo electrónico válida.
Rellena este campo
Rellena este campo
Menú