Xunta de Galicia

FRANQUIATLANTICO

FRANQUIATLANTICO  XXIV  EDICIÓN

22  febrero 2024 VIGO

CZFV entrada C/Oporto 1

EVENTO DE REFERENCIA EN EL NOROESTE PENINSULAR ALREDEDOR DEL SECTOR DE LA FRANQUICIA

Co obxectivo xeral de estimular e impulsar a recuperación do tecido empresarial na Comunidade Autónoma, especialmente tras a negativa influencia socioeconómica da crise do coronavirus, cara a fomentar o desenvolvemento equilibrado do territorio galego e favorecer a creación de emprego a través da creación de empresas por parte de novos emprendedores, o Igape desenvolve este sistema de apoio a proxectos de ata 400.000 € de axuda. Con este programa de axudas preténdese favorecer tamén o reemprendemento e a cooperación interempresarial nas cuestións relacionadas coa xestión, distribución e loxística dos produtos e servizos, tanto na oferta coma na demanda.

  • Teléfono: 652192843
  • Dirección: COMPLEJO ADMINISTRATIVO DE SAN LAZARO S/N
  • País: España
  • Provincia: La Coruña
  • Población: Santiago DE Compostela
  • C.P. : 15703
Menú